Skip to main content

Disclaimer

Aurora Vrido B.V. heeft met de uiterste zorg getracht de informatie op de website correct weer te geven. Het gepresenteerde wordt uitsluitend verschaft ter informatie.

De verstrekte informatie op de website wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Het staat Aurora Vrido B.V. vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor niet-commerciƫle doeleinden.

Aurora Vrido B.V. behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het hierboven beschreven onmiddellijk te staken nadat Aurora Vrido B.V. dit schriftelijk en/of via de website bekend heeft gemaakt.

Aurora Vrido B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze website en/of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.