Skip to main content

Privacy

Privacyreglement Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V.
Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In dit privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens worden door Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. vastgelegd?
De volgende gegevens worden door Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. vastgelegd wanneer u als huurder een huurovereenkomst ondertekent:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw IBAN;
 • Uw identiteitsbewijs (BSN afgeschermd);
 • Uw inkomensgegevens;
 • De gesloten huurovereenkomst;
 • Een eventuele huisvestingsvergunning;
 • Het inschrijvingsbewijs van de GBA.

De volgende gegevens worden door Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. vastgelegd wanneer u borgsteller bent voor één van onze huurders:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw identiteitsbewijs (BSN afgeschermd);
 • Uw inkomensgegevens.


De volgende gegevens worden door Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. vastgelegd wanneer u als cliënt een beheerovereenkomst met ons kantoor sluit met betrekking tot uw verhuurde onroerend goed:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw IBAN;
 • Uw identiteitsbewijs (BSN afgeschermd);
 • De gesloten beheerovereenkomst.


Waar gebruiken Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. deze gegevens voor?
Indien u huurder of cliënt bent, gebruiken Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. uw gegevens om de verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten huur- of beheerovereenkomst, uit te voeren.

Indien u borgsteller bent gebruiken Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V.  uw gegevens ter zekerheidsstelling met het oog op de nakoming (uitvoering) van de huurovereenkomst, gesloten tussen onze cliënt en de huurder waarvoor u borg staat.

Gegevensopslag
Aurora Vrido B.V. bewaart uw gegevens in mappen onder uw huisadres.
ASL Beheer B.V. bewaart uw gegevens digitaal op een separate harde schijf.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Indien u huurder bent: alleen medewerkers van Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. hebben directe toegang tot uw gegevens.
Voorts worden bepaalde gegevens verstrekt aan derde partijen in specifieke gevallen:

 • Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan onze aannemer(s) in geval van onderhoud (of onderhoudsgebreken) aan de door u gehuurde woning;
 • Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan de gecontracteerde gerechtsdeurwaarder bij een betalingsachterstand;
 • UW NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan onze advocaat in het geval van een geschil;
 • Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, inkomensgegevens, identiteitsbewijs, huurovereenkomst en eventuele huisvestingsvergunning kunnen worden verstrekt aan uw gemeente op verzoek van diezelfde gemeente;
 • Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, en uw huurovereenkomst kunnen worden verstrekt aan nutsbedrijven in het geval u nalaat een eigen leveringscontract af te sluiten;
 • Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, kunnen worden verstrekt aan verhuur- en/of verkoopmakelaars, belast met de verhuur of verkoop van de door u gehuurde ruimte.


Indien u borgsteller bent: alleen medewerkers van Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. hebben direct toegang tot uw gegevens.
Voorts worden bepaalde gegevens verstrekt aan derde partijen in specifieke gevallen:

 • Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan de gecontracteerde gerechtsdeurwaarder bij een betalingsachterstand;
 • Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan onze advocaat in het geval van een geschil.


Indien u cliënt bent: alleen medewerkers van Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. hebben directe toegang tot uw gegevens. Uw gegevens worden in beginsel niet verstrekt aan derde partijen, met uitzondering van uw naam (vanwege uw positie als contractpartij). Slechts in het geval zich een geschil voordoet tussen u en ons kantoor, zullen wij uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, verstrekken aan onze advocaat.

Commerciële doelen
Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. verstrekken uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derde partijen die als doel hebben u te benaderen voor commerciële doeleinden.

Beveiliging en bewaartermijn
Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. zullen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen, of voor het oplossen van eventuele geschillen (alles in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen).

Inzage, correctie en verwijdering
Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u schriftelijk richten aan ons kantoor via info@auroravrido.nl. Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. zullen uw verzoek in beginsel beantwoorden binnen vier weken. Aurora Vrido B.V. en ASL Beheer B.V. zullen uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen die verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy zeer serieus. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 010-4666829 of stuur een e-mail naar info@auroravrido.nl.